Σάββατο, Αυγούστου 02, 2014

* Cry For Greece Argentina *

(τραγουδιστά, σαν σύνθημα):
"Δεν θα είσ' ελεύθερός ποτέεε,
ελληνάαα ουραγέεεε-ε-ε,
δεν θα είσ' ελεύθερός ποτέεεε"

http://wonderjlawwall.blogspot.gr/2014/08/cry-for-greece-argentina.html?spref=tw

Δεν υπάρχουν σχόλια: