Τετάρτη, Αυγούστου 22, 2012

Η Agenda 21 ερχεται"If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny." ~Thomas Jefferson

Δεν υπάρχουν σχόλια: